Länkar

Antalet palestinska flyktingar

Artikeln beskriver antalet flyktingar i de områden från vilka dessa rörelser hade ägt rum, även om dessa inte var äkta flyktingar, rapporterades att antalet i alla fall ökat i stället för att minska. Vid kontroll medgavs de haft ”vissa svårigheter att skilja de verkliga flyktingarna från resten och förklarade orsakerna till detta för de arabiska myndigheterna”, att denna kaotiska situation av ett antal skäl berodde på:

*Flyktingar registrerades vid ankomsten och räknades men deras namn ströks inte av listan om de flyttade eller dog.
*Flyktingar som flyttar från ett område till ett annat kunde checka in och räknas flera gånger på väg och vid varje tillfälle läggas till i listan över flyktingar i området. På detta sätt ökade antalet flyktingar i områden som lämnats såväl som vid slutdestinationen.
*Lokala fattiga inkluderades i antal även om de inte var flyktingar.
*Bedrägerier och missförhållanden förekom då tjänstemän och andra utnyttjade situationen för leveranser etc .
*Det fanns människor som lämnade sina hem på grund av störda förhållanden men återvände till dem strax efteråt. Ändå registrerades de som flyktingar och uppgifterna förblev permanenta.

Som framgår nedan i artikeln är beräkningar, baserade på brittiska, judiska och i mindre utsträckning arabisk befolkning siffror över alla identifierade landsbygds- och stadsområden som övergavs under kriget, och uppgick till 583 000-609 000 flyktingar.