Om SWEDEN UNRWA REFORM

Vi vill värna om transparens av bidrag till UNRWA samt förmedla översättning av UNRWA:s skolböcker för att synliggöra dess innehåll och minimera misshandel, terror och hjärntvätt av barnen i UNRWA:s flyktingförläggningar och skolor.

Vi vill skapa opinion angående det svenska bistånds/skattemedel till UNRWA

Vi vill att en oberoende granskning sker av hur det svenska biståndet till UNRWA konkret används

Sweden UNRWA reform anser att:

Svenska skattebetalare har rätt att få veta vad svenska skattemedel nyttjas till och därmed säkerställa att de används för tänkt syfte – humanitär hjälp.

Information och transparens avseende UNRWA:s verksamhet och dess ledning skall gälla.

Direkta påtryckningar från bidragsgivare till UNRWA är det effektivaste sättet för att åstadkomma en förändring av UNRWA utan antisemitism och utan terrorism.

Stöd gärna vår förening!

DITT bidrag betyder oerhört mycket för vår förening i vårt opinionsarbete.

SWISH-nummer: 123 517 3851

Nordea Plusgirokonto: 181 19 84 – 2