Tre öppna Zoom-seminarier med den svensk-israeliska guiden, skribenten och Israeldebattören, Christina Toledano Åsbrink.

Seminarierna kommer att sändas kl. 18:00 – 19:00.  29 september Det Brittiska Mandatet för Palestina 6 oktober. Staten Israel, dess grannar och FN 13 oktober Från Oslo-avtalen till dags dato Deltag i seminarierna via länkar här:  Mer info: https://www.miff.se/israel/historia/tre-seminarier-med-christina-toledano-asbrink/?fbclid=IwAR06_0SxkQxamAxulynCxW-V3i8m3VOBI_3oC30P_VL9ffVIKMQqKmFD4QE

VIKTIGA FRÅGOR om samarbete och bidrag i Sverige

Organisationen Amanah började som ett partnerskap baserat på en personlig relation och dialog mellan imam Salahuddin Barakat och rabbin Moshe David Hacohen. De var då båda representanter för sina respektive församlingar i Malmö. Rabbin Moshe David Hacohen har nu lämnat sin anställning hos Judiska församlingen i Malmö. Amanah har nyligen beviljats 12,5 miljoner av Allmänna… Läs mer »

Konferens i Malmö den 13 oktober 2021 kallad Remember React.

Den svenska regeringen planerar för en konferens i Malmö den 13 oktober 2021 kallad Remember React. Den 22 september 2021, några veckor före den konferensen, kommer 20-årsjubileet av FN:s världskonferens mot rasism 2001, Durban IV, att firas i New York. Konferensen skall äga rum under FN:s generalförsamlings öppningsdagar. De tidigare Durban-konferenserna har i stället för… Läs mer »

Budget dokument som avslöjar ”Pay for slay”

Budget dokument som utarbetats av den palestinska myndigheten för 2020 visar att man försöker dölja lönerna för terrorister för internationella givare, och av förståeliga skäl inte vill ha åtaganden om finansiell transparens. https://palwatch.org/page/17906