Skolböcker använda i UNRWA

UNRWA har antagit en läroplan baserad på principerna för Palestina Liberation Organization, (PLO) i stället för med principer om fred i enlighet med FN: s värderingar. Läroplanen har funnits sedan 1 augusti 2000.

  • Under de sex tillfällen sedan 2017 då vår personal haft möten med FN: s högsta generalsekreterare har dess FN:s chefer gjort klart att UNRWA: s läroplan endast kommer att förändras om FN:s givarländer kräver en sådan förändring. Sverige som donationsland bör ställa en sådan efterfrågan som ett villkor för att finansiera UNRWA.
  • Professionella översättare har granskat alla 1000 PA:s text böcker som används av UNRWA. Ingen textbok förespråkar eller antyder en undervisning om fred eller försoning med Israel.
  • Exempel på skolböcker som nu används i UNRWA-skolor och som bör delas med beslutsfattare:

https://owncloud.gei.de/index.php/s/FwkMw8NZgCAJgPW

Palestinska skolböcker använda i UNRWA har inte blivit bättre, rumsrenare eller med mindre hat. Tvärtom.