67 donationsländer till UNRWA kommer att samlas i Bryssel nästa vecka.

Av | juli 30, 2023

67 donationsländer till UNRWA kommer att samlas i Bryssel nästa vecka. Där kommer de att arbeta tillsammans för en konstruktiv framtid för de ättlingar till arabiska flyktingar från 1948 som idag utnyttjar UNRWA:s tjänster. Det handlar om nu 5,3 miljoner människor som i 59 flyktingläger behöver nå en lämplig humanitär lösning på en svår situation. Bara omkring 20 000 av flyktingarna från 1948 är fortfarande i livet, men deras ättlingar kallar sig fortfarande ”flyktingar” tre och fyra generationer senare. Den internationella givarkonferensen planerar att ta itu med all UNRWA-politik. Sverige var med donationer på 60 420 012 USD den 4:e största givaren till UNRWA förra året. Därför är Sveriges ledarskap och agerande nästa vecka viktig på konferensen. Vi önskar veta om de har följande UNRWA-politiska frågor på bordet: