Anmälan till gransknings-nämnden

Av | mars 23, 2023

Kvittonummer:19528, 19529,  19530,

Myndigheten för press, radio och tv har tagit emot Er anmälan till Granskningsnämnden för radio och tv.

Beslut publiceras på myndighetens webbplats.

Anmälan till granskningsnämnden:

Rapport av Cecilia Uddén från Jerusalem från attentatet på FN:s minnesdag av Förintelsen, under rubriken ”Blodig attack utanför synagoga i Jerusalem” Tid 39:45 in i P1 Morgon påbörjas ett inslag om attentatet mot en synagoga i Östra Jerusalem vid Tid: 40:48 där hennes citat ” Hamas och islamistiska jihad har kallat detta ett naturligt svar på ockupationsmaktens Israel brott mot palestinier och andra palestinier påpekar också att denna synagoga ligger i ockuperade östra Jerusalem” Cecilia Uddén påstår ”alltså i en bosättning som är olaglig enligt internationell rätt”

Susan Ritzén uttalande på ”Sveriges Television:
”I dom områden man ockuperar både här och på västbanken” Susan Ritzén ger en felaktig information som propagerar och förstärker att attacker mot Israels befolkning är självförvållat och dess politik är olaglig.
Susans uttalande ökar både en felaktig kunskap om Israels politik och i förlängningen antisemitism. Hennes uttalande strider mot SVT:s sändningstillstånd för perioden 2020 – 2025.


TV4 Nyheterna kl 19:00 lördag den 28 januari 2023
”ockuperad av judiska bosättare”
Ann-Cathrine Hero.

Ann-Cathrine Hero uttalande:
”ockuperad av judiska bosättare” strider mot TV4:s sändningstillstånd; där det under 10§ framgår
”Sändningsrätten ska utövas sakligt. Kravet på saklighet gäller inte för reklam, för
vilken annan lagstiftning gäller. Bolaget ska före sändning av program så noggrant
som omständigheterna medger kontrollera sakuppgifter i programmet.!”

Rättigheten för judar att bosätta sig inom palestinamandatet, väster om Jordanfloden, är först garanterat av NF
1922 och sedan av FN 1945 och detta gäller fortfarande enlig internationell rätt. Rättigheten för judar att bosätta sig inom palestinamandatet, väster om Jordanfloden, är först garanterat av NF 1922 och sedan av FN 1945 och det gäller fortfarande enlig internationell rätt.

Tidigare beslut av Granskningsnämnden gällande ovanstående frågeställning har
baserats på politiska ställningstaganden. Det är av största vikt att
Granskningsnämnden granskar ovanstående på nytt utifrån internationell rätt..
Undertecknad kan bistå med de främsta experterna på internationell rätt som på
ett väldokumenterat sätt beskriver rättsordningen.
I stället för ”ockuperade territorier” bör Granskningsnämnden möjligen
acceptera ”omstridda territorierna” gällande konflikten Israel – Palestina. I stället
för ”olagliga bosättningar” bör det formuleras som ”omstridda bosättningar” o s v
Allt annat blir falsk och förledande anti israelisk propaganda till svenska lyssnare.

Granskningsnämnden har tidigare tagit ställning till frågan om ockupation i den
aktuella konflikten där nämnden accepterat vad den svenska regeringen har för
uppfattning.
Granskningsnämnden accepterar, i beslut Dnr: 19/01224 daterat den 6 augusti
2019, att SR (Sveriges Radio) använder sig av ordet ockuperat med hänvisning till
den svenska regeringens politiska uppfattning vilket strider mot SR:s
sändningstillstånd. I SR:s sändningstillstånd för perioden 2020 – 2025 framgår:
”Sveriges Radio AB (SR) har till uppgift att bedriva ljudradioverksamhet i
allmänhetens intresse. Verksamheten ska präglas av oberoende och stark
integritet och bedrivas självständigt i förhållande till såväl staten som olika
ekonomiska, politiska och andra intressen och maktsfärer i samhället.
Det är särskilt viktigt att SR slår vakt om programområden som är betydelsefulla
för allmänintresse.