Är UNRWAs nya skolbok nu rumsren?

Av | juni 13, 2023

Under 36 år av nyhetsbevakning av UNRWA:s har vi endast sett ett UNRWA flyktigeorgan som tillhandahållit terror med nya rykande pistoler.

UNRWA förlitar sig på PA:s läroplan som denna vecka publicerar en ny 2023-upplaga av material för samhällskunskap i årskurs 5. Där finns igen tillägnad hyllning med händelsen då Dalal al-Mughrabi, befälhavare för arabiska terrorister landade i en båt på stranden i Maagan Michael på lördagseftermiddagen den 11 mars 1978.

Efter landningen stötte terroristerna på en naturfotograf, Gail Rubin, en amerikansk medborgare, brorsdotter till den amerikanska senatorn Abe Ribicoff. och sköt ihjäl henne. De fortsatte sedan mot Israels kustmotorväg, kapade en taxi och en buss, och senare – ännu en buss.

De samlade alla passagerare i en buss och fortsatte söderut mot Tel Aviv, samtidigt som de sköt längs vägen mot andra fordon och även mot flera passagerare inne i bussen – enligt de överlevandes vittnesmål.

Nära Gelilot-korsningen, norr om Tel Aviv, lyckades den israeliska polisen stoppa bussen och skottlossning började. Några av terroristerna bröt sig ut ur bussen och sköt poliserna, medan andra sköt passagerarna inne i bussen som försökte fly. Terroristerna hade riggat bussen och under striderna detonerat sprängämnena vilket förvandlade bussen till en eldhav där passagerarna omkom. 34 civila israeler dödades totalt, varav 13 barn.

9 av de 11 terroristerna dödades, inklusive Dalal al-Mughrabi.

Två veckor efter att den ursprungliga boken först tillhandahölls av PA för UNRWAs skolor 2017, följde jag med vår personal av översättare och analytiker för att presentera boken samt vår omfattande studie av UNRWA.

Mötet var mellan rabbin Abraham Cooper, biträdande dekan för Wiesenthal Center, en erkänd icke-statlig organisation vid FN och högre personal hos den nyligen installerade FN: s generalsekreterare,  António Guterres.

Svaret från FN: s generalsekreterares stab var omedelbart.

FN:s generalsekreterare António Guterres kontaktade UNRWA i Jerusalem och bad om att läroboken som glorifierar Dalal al-Mughrabi skulle tas bort.

Gott?

Svar: Texten och boken togs aldrig bort.

Och nu är den enda skillnaden att det nya publiceringen med våldhyllningen är datumet 2023:

Med ett budskap som UNRWA inte kommer att ge upp.

På dagen för bokens återpublicering dök vår nyhetsbyrå upp på PA – UNRWA läroplanscenter och köpte 100 exemplar.

Boken med texter presenterar Dalal al-Mughrabi som en förebild. Lärarhandledningar ger oss ett ytterligare perspektiv på indoktrineringsprocessen genom att den betona önskvärda agerande från eleverna inom utbildningsmaterialet, antingen inom ramen för lektionernas mål eller genom att ge barnen ”rätt” svar på de frågor som dyker upp i läroböckerna eller genom att föreslå ytterligare aktiviteter och tillhandahålla berikningsmaterial i syfte att fördjupa kunskapen och identifieringen bland eleverna angående ämnet i önskad riktning.

Lärarhandledningen ger också indoktrineringen tekniska metoder, såsom upprepningar, uppdelning av ett ämne till mindre uppgifter , gör historiska jämförelser, styr elevens tänkande genom att ställa de ”riktiga” frågorna och få barnen att svara på dem.

Tanken är nu att förse denna lärobok, med bilden, uppgifter och hyllningstext av en mördare, till alla beslutsfattare.

Vi ber UNRWA:s generalsekreterare Guttres och varje av de 67 givarnationer och 33 hjälporganisationer som finansierar UNRWA att begära att boken som glorifierar Dalal al-Mughrabis i läroplanen tas bort ur UNRWA utbildning.

UNRWA ger 58% av sin budget på 1,6 miljarder dollar till utbildning.  UNRWA:s läroböcker distribueras till islamiska centra över hela världen. 

Sveriges donation till UNRWA, under 2023;  54,240,009 dollar.

Här är de 33 privata organ som donerar till UNRWA. Att se är att kunna tro;

https://www.unrwa.org/how-you-can-help/government-partners/funding-trends

Text och bild från boken från December 2019: