Budget dokument som avslöjar ”Pay for slay”

Av | november 26, 2023

Budget dokument som utarbetats av den palestinska myndigheten för 2020 visar att man försöker dölja lönerna för terrorister för internationella givare, och av förståeliga skäl inte vill ha åtaganden om finansiell transparens.

https://palwatch.org/page/17906