Den palestinska myndighetens skolböcker förnekar Förintelsen och legitimerar massakern i München.

Av | mars 27, 2023

Istället för de utlovade reformerna i UNRWAs skolor fortsätter deras lärare att använda samma böcker som har kritiserats hårt för att ha uppviglat hat mot judar och Israel.

Historieböcker i PA och UNRWA skolor hyllar och legitimerar tragedin, där palestinska terrorister mördade 11 israeliska idrottare, och beskriver det som ”motstånd” mot sionismen och ”sionistiska intressen utomlands.”

Det visar också att läroböcker om andra världskriget utelämnar Förintelsen helt. Böckerna täcker de viktigaste händelserna i detalj, såsom den tyska invasionen av Polen, slaget om Storbritannien, attacken mot Pearl Harbor och bombningarna av Hiroshima och Nagasaki, men INTE ETT ORD om Wannsee-konferensen, koncentrationsläger eller några andra händelser som är relaterade till Förintelsen.

Varje gång problemet påtalats så får vi svaret från svenska regeringen:

”Vi är i ständig dialog med den palestinska sidan för ytterligare förbättringar inom utbildningssektorn och det material som används i den”

Nu ser vi igen att INGEN förändring till det bättre har skett.
58 % AV UNRWA-BUDGETEN TILLDELAS FÖR UTBILDNING, SOM INKLUSIVE AVGIFTER FÖR UTVECKLING OCH TRYCK AV PA-TEXTER FÖR ANVÄNDNING I UNRWA-SKOLOR.

SVERIGE, SOM EN AV DE STÖRSTA GIVARE TILL UNRWA-UTBILDNING, VET DETTA MYCKET VÄL.