Hur kan attentat hända mitt i Jerusalem?

Av | mars 27, 2023

Efter den senaste tidens attacker i Israel behöver denna information komma till kännedom. Trots löften om minskade bidrag finns fortfarande inget krav på transparens av de bidrag som fortsätter flöda in till UNRWA från alla håll. Inga krav på förändring i skolsystemet i PA har ställts. 
Problemet är att situationen i UNRWA fortfarande är redskapet för att uppvigla barnen och ungdomarna att utföra dessa attentat mitt i Israels centrum.

Det bör betonas att Europeiska unionen ekonomiskt stöder lönerna till de anställda i det palestinska utbildningssystemet, som undervisar och skriver materialen. Därför framhöll riksdagen som en del av beslutet också att den vidhåller sin ståndpunkt att de böcker som stöds av unionens medel måste uppfylla standarderna för fred, tolerans, samexistens och icke-våld, och nämnde att denna finansiering kommer att avbrytas om det presenteras tydliga och välgrundade bevis om missbruk av de överförda bidragen till utbildningen.

Nedan finns flera anmärkningsvärda exempel på de aktiviteter som ägde rum i palestinska utbildningsinstitutioner
efter attacken

Yttringar av glädje, hets och uppmuntran för fortsatt våld var också utbredda på palestinsk media och hos tjänstemän efter serien av attacker som ägde rum förra veckan då det 13-åriga barnet utförde attacken i Jerusalems stad.

Fyrverkerier avfyrades på de palestinska gatorna som ett tecken på glädje,

Barn i grundskolor och förskolor höll upp bilden av terroristen för att hylla honom
Elever och lärare delar ut godis för att fira attacken
Offentliga ceremonier som hyllade terroristen och pjäser som imiterade hans terrorattack.

Se firandet som inkluderade utdelning av godis, parader, ceremonier och till och med sätta upp skolpjäser som imiterar attacken och uppmuntrar andra att efterfölja detta.

Och mer kommer att bli så länge terroristerna får använda de palestinska barnen i UNRWA som redskap.

Se rapporten: