Israel behöver få ett slut på attackerna från Hamas.

Av | maj 27, 2024

Av Alice Teodorecu Måwe:

I partiledardebatten igår påstod SVT att det är ”Israel som startat kriget mot Hamas”. Det är direkt vilseledande. Kriget startades av Hamas den 7 oktober när terrororganisationen begick den värsta pogromen sedan Förintelsen. Den 6 oktober rådde vapenvila, som Hamas alltså bröt på det mest bestialiska vis. Att SVT sedan redogör för dödssiffrorna, som inte särskiljer civila från kombattanter, utan att problematisera detta faktum leder enbart blir ytterligare en propagandaseger för Hamas.

När BRÅ redovisar hur hatbrotten mot judar har ökat lavinartat efter den 7 oktober, och konstaterar kopplingen till konflikten med Israel, då bidrar SVT till en snedvriden bildsättning som ger Israel ansvaret för krigsutbrottet. Därmed bidrar man till att försämra tillvaron för svenska judar som redan befinner sig ett utsatt läge.

Public Service har ett oerhört stort ansvar i tider då brott med antisemitiska motiv ökar, när judar av rädsla döljer sin identitet för att slippa utsättas för hat och hot, när vad som borde vara en musikalisk folkfest kommit att definieras som en ”särskild händelse”. Vi måste sätta handling bakom orden ”Aldrig mer”.

Det gäller även medierna.