Knessets arbetsgrupp arbetar för förändring av UNRWA:s politik

Av | september 13, 2023

https://israelbehindthenews.com/category/swedish/

Den 7 mars 2022 kommer Bedein Center, som arbetar med Knesset för en förändring av UNRWA:s policy, att sammanträda i närvaro av de diplomater som representerar de största givarna till UNRWA.

Vi kommer att presentera vårt omfattande material om UNRWA:s läroplan och våra utredningar av UNRWA:s inblandning i terrorism och organiserad brottslighet. Vårt team kommer att presentera det för den diplomatiska världen från Knesset i Jerusalem.

De diplomater som understödjer UNRWA försäkrar oss dagligen genom FN att all hjälp går igenom en grundlig process för att säkerställa att humanitärt bistånd inte försnillas bort eller är kopplat till terroruppvigling. Den nya arbetsgruppen för förändring av UNRWA:s policy kommer att ge en information som inte varit tillgänglig tidigare. Det inkluderar filmer som Bedein Center for Near East Policy Research genomfört på plats för att dokumentera UNRWA:s indiskretion.

För att säkerställa denna information skickar Center for Near East Policy Research nu ytterligare ett team av TV-journalister för att täcka de senaste händelser kopplat till UNRWA.