NGO Monitors ledare, Shaun Sacks, kommer till Stockholm den 20 november 2022

Av | mars 24, 2023

En viktig händelse äger rum i november. 

NGO Monitors ledare, Shaun Sacks, kommer till Stockholm den 20 november 2022 för möten i Sveriges riksdag under veckan. Nedan är en länk med honom intervjuad på Ledarsidorna.se 
Mycket mer har hänt efter det men Sverige har trots det fortsatt bidragit med ofantliga summor till den terror som han varnade för i intervjun 2017.

Se: https://www.ngo-monitor.org/in-the-media/shaun-sacks-ledarsidorna-se-tv/

Mikael Heinig skickade nyligen ett öppet brev till 600 ansvariga ministrar i regeringen, riksdagsledamöter, politiskt valda ledamöter i Svenska kyrkan, media etc.,  Den 24 oktober fick Mikael en inbjudan för ett möte samt en presentation av den nya regeringens budget den 8 november. Inför mötet begärdes information från SIDA (Sveriges Internationella Utvecklingssamarbete) om utbetalat och budgeterat bistånd till strategiska partners samt humanitärt bistånd.  I brevet berördes även Fortbildningsrådet.

För allas kännedom:
Under lång tid har vi sett bevis för att FN:s humanitära flyktingorganisationen UNRWA stödjer PLO, Hamas och dess koppling till terrorism. UNRWA har  en läroplan som tillhandahålls av PA, där skolböckerna lärarna undervisar med hetsar hat mot Israel och visar en strategiskt planerad agenda där
palestinska barn för krig mot judar. Sverige är en av de största givarna till UNRWA.  En del av stödet går genom SIDA. 
UNRWA påstås ständigt  vara i finanskris och många länder har minskat sitt stöd på grund av korruption inom PA, PLO och Hamas, pga terrorist löner och glorifiering av terrorism i UNRWA och PA:s skolböcker. Under de senaste fyra åren (2019–2022) har ett 60-tal krav/frågor har ställts till den då sittande regeringen i riksdagen angående Israel. Ett 40-tal krav/frågor har berörts dessa skolböcker och Sveriges deltagande i finansiering av terrorism. Utrikesminister Ann Linde och PA kallar terrorism lönerna
för ”social hjälp”. Men sanningen är att det är en resultatbaserad förmån eftersom terrorist ersättningen ökar med 500% om det judiska offret dör. Med stöd av svenskt bistånd finansieras barnen i UNRWA skolor och uppmuntras till jihad, att hata judar, våldsbejakande extremism där undervisningen går ut på att utplåna Israel. På UNRWA:s sommarläger i Gaza finns Hamas ledare och militär vapenutbildning ges till barnen med maskingevär som AK 47. Filmer från lägren avslöjar hur barnen skall lära sig att döda judar. PA:s förmåga att hålla pengar till terror uppvigling dolda beror på den transparens som krävs från de internationella givare. 
Från den 1 juli 2022 har Sverige en ny lagstiftning som ersätter tidigare lagstiftning om terrorism. Den nya lagstiftningen reglerar straffansvar för terroristbrott, anslutning till en terroristorganisation, finansiering av terrorism eller grov brottslighet, offentlig anstiftan till terrorism eller grov brottslighet, rekrytering för terrorism eller grov brottslighet, utbildning för terrorism eller grov brottslighet och resor för terrorism eller särskilt allvarlig brottslighet.

De viktigaste grupperna med kopplingar till antisemitism och terror som får bidrag från Svenska statliga medel är:

1. Palestinian NGO Development Center (NDC)  SIDA beviljade NDC över 80 miljoner kronor för 2020-2024.
– NDC:s ”strategiska ramverk för att stärka den palestinska icke-statliga organisationen
 inkluderar BDS-kampanjer, Akademisk och kulturell bojkott
Kampanjer och Anti-normaliseringskampanjer.
Enligt avtal med SIDA ger NDC stöd till palestinska icke-statliga organisationer som exempelBADIL – ledande för palestinsk ”rätt till återvändande”, internationella bojkotter och andra former av anti-israelisk demonisering. Flera personer med där har haft kopplingar till terrororganisationen Folkfronten för Palestinas befrielse (PFLP)
2. Diakonia (ett kyrkobaserat ramverk för politisk påverkan) mottog flera anslag på totalt 110 miljoner kronor (2015 – 2021) för projekt inom
Västbanken och Gazaremsan. Diakonia använder ofta internationell rättsretorik för att demonisera Israel.

3. Norska flyktingrådet (NRC)
Sverige gav NRC flera bidrag på totalt upp till 50 miljoner kronor (2015-2024) för projekt på Västbanken och Gazaremsan.

4. Islamic Relief Worldwide (IRW)
Under 2019-2020 fick Islamic Relief Sweden nästan 15 miljoner kronor från SIDA och 27 miljoner kronor 2017-2019. Banking Group avbröt förbindelserna med IRW på grund av oro för dess finansiering av terrorism . I juni 2014 förbjöd Israels försvarsminister IRW att verka i Israel på grund av dess roll i att kanalisera pengar till Hamas. IRW förbjöds i Förenade Arabemiraten efter att ha klassats som en terroristorganisation.

5. Palestinian Medical Relief Society (PMRS)
  PMRS fick 2012-2015 över 50 miljoner kronor. 53 miljoner kronor donerades från SIDA 2016- 2020.  PMRS har nyhets webbplats som har innehållit kraftigt antisemitiska tecknade serier som mycket groteskt trivialiserar
Förintelsen. PMRS har deltagit  och organiserat flera BDS-initiativ BDS konferenser.

Med allt detta sagt och känt borde det vara dags för Sverige att följa sina egna lagar, kräva fullständig och total transparens av bidrag till humanitära mål, minska biståndet till villkorat bistånd, som många andra demokratiska länder gjort. 

Vi önskar att media skall belysa detta viktiga ämne med anledning av att NGO Monitors ledare, Shaun Sacks, kommer till Stockholm nu i november.