Verklig normalisering?

Av | juni 13, 2023
Åter igen hyllning av terroristen Dalal Mugrabi, med medföljande uppgifter för eleven att lösa.

Trots att sionismens ikon, Theodor Herzl, drömde om en ” normal” Judisk stat, så existerar den normaliseringen inte idag, vare sig lag eller diplomati. Ändå höjs jublande röster idag när man får höra att Israel’s fiender nu överväger en politik av ”normalisering.”  Men låt oss inte luras.

Arabförbundet, vars stadgar fortfarande från 1945 kräver likvidation av Judar i Palestina, inledde totalt krig 1948 vilket har fortsatt till denna dag.

År 1964 hände samma förbund med den palestinska befrielseorganisationen. Dessa utfärdade också en stadga om total förintelse av judar i Palestina, ett förbund som fortfarande är i kraft.

Egypten och Jordanien undertecknade ett fredsavtal med Israel, medan Syrien och Libanon kom överens om ett vapenstillestånd med den judiska staten.

Saudiarabien Arabien, Arabförbundets kung, har aldrig gått med på varken något vapenstillestånd eller någon fred med judarna.

Den 13 september 1993 undertecknade den palestinska befrielseorganisationen en fred med Israel, men Fatah, den ledande enheten i PLO, har aldrig verkställt detta avtal. Nu låter det i nyhetsrapporter att saudierna och PLO, som verkar under den framväxande palestinska myndigheten, är redo att vilja skapa ”normalisering med judarna”.

Men en verklig normalisering borde börja med fyra viktiga steg:

1. Ta bort PA-texter i skolböcker och skolors lärares manual som idag förespråkar krig mot judar och glorifiering av terrorister. 2023 års skolböcker har fortfarande samma glorifiering.

2. Rehabilitera de sju miljoner araber som bor i de 59 så kallade ” tillfälliga” UNRWA flyktingläger. Dessa har levt under falsk förevändning att de har ”rätten att återvända”; till byar som fanns före 1948. Villfarelsen som PA:s barn och ungdomar hjärntvättas med säger inget om att dessa byar inte ens existerar. Rehabiliteringen skulle underlätta och resultera i ett bättre liv för all UNRWA:s befolkning om hindret UNRWA tas bort för att istället ge ett normalt liv för miljoner människor som nu är fast i UNRWA.

3. Upphäv den aldrig tidigare skådade PA-lagen,” Pay-for-slay”: ”Mörda en jude och få lön för resten av livet.”

4. Ta bort de PA-kartor som har suddat ut Israel. Normalisering med annan part kräver ett erkännande av parten.

Dessa fyra steg ger upphov till verklig normalisering möjligen skall kunna ske mellan judar och Araber. Vid denna tidpunkt i historien står dessa rimliga åtgärder inte ens på dagordningen för normalisering.

Sverige borde kräva transparens av alla medel som idag ges till UNRWA. Intill dess borde ALLA svenska bidrag frysas.

Nytryckt upplaga 2023 för årets undervisning.