Idag den 18 oktober kan vår senaste film avslöja hur Hamas terrorister använder UNRWAs flyktigelägers sjukhus och skolor i Betlehem, Jerusalem och Gaza för att skjuta missiler mot Israel.

Av | oktober 21, 2023

Hjälp oss att visa sanningarna i denna film för att förändra krigets fasor till fred.

Filmen avslöjar sanningen hur den s.k. ”humanitära hjälporganisationen” genom våra svenska bidrag har förvandlat UNRWA till en krigsvagga.

Detta måste få ett slut! Vi begär transparens av ALLA medel till UNRWA samt upphörande av terroruppviglingen i skolböcker, klassrum och UNRWAs sommarläger för barn.

Skänk 18 kr som en symbolisk summa till: https://israelbehindthenews.com/donations/