UNRWA:s politik efter kriget.

Av | april 28, 2024

Den schweiziske diplomaten Phillipe Lazzarini, chef för FN:s hjälp- och arbetsbyrå kommer nu att möta en ström av påtryckningar från givarnationer att genomföra en genomgripande politisk förändring i ljuset av kriget.
Detta berör särskilt UNRWA:s skolor, som under de senaste 25 åren har använt den palestinska myndighetens läroplan för att indoktrinera palestinska arabiska barn att expandera hela Palestina och erövra det med vapenmakt, ett mål som knappast är lämpligt för en FN-organ.
Detta är grundprinciper som UNRWA-kommissionären måste hantera:

 1. UNRWA:s läroböcker som inte överensstämmer med FN:s värderingar om fredlig försoning. Byrån har återinfört en ny skolbok som innehåller hyllning av Dalal el Mugrabi – vars terrorgrupp kapade en buss och mördade 38 passagerare, inklusive 13 barn – texter och bild presenteras som en förebild för UNRWAs elever. I den nya UNRWA-texten porträtteras Dalal i full skräckskrud, följt av en lektionsplan som presenterar hennes livshistoria för hyllning och efterlikning.
  *Kommissarien borde och bör konfiskera sådana läroböcker.
 2. UNRWA avtalar om exklusiv användning av den palestinska myndighetens skolböcker i Judéen, Samaria, Jerusalem och Gaza. Som alla FN-organ är det meningen att UNRWA ska driva skolor baserade på FN:s slogan ”Peace Begins Here”. PA-utbildning driver dock skolor baserade på ideologin från Palestine Liberation Organization: Conquest of Palestine(Erövring av Palestina) med vapenmakt.
  *kommissionären måste säga upp avtalet mellan UNRWA och palestinska myndigheten.
 3. UNRWA:s skolor är prydda med affischer och väggmålningar av ”martyrer” som dog medan de mördade judar.
  *UNRWA-kommissionären kan beordra borttagning av alla våldsamma bilder i UNRWAs lokaler.
 4. El Kutla ungdoms och fritidsklubbar i UNRWA:s skolor inspirerar eleverna med mantrat om den väpnade kampen från ung ålder.
  *UNRWA-kommissionären bör beordra El Kutla-klubbarna att upphöra med och avstå från all sådan våldsam hets.
 5. Militärparader pågår frekvent i UNRWA:s lokaler.
  *kommissionären kan beordra ett slut på militärparader i alla UNRWA-anläggning.
 6. Hamas terrorgrupper presenterar och rekommenderar kandidater för att finnas i UNRWA som dess lärare och fackföreningsledare. FN definierar Hamas som en terroristorganisation.
  *Den nya UNRWA-kommissionären kan kräva att alla UNRWAs anställda som anställts genom en ”Hamas-rekommendation eller med terror avlöning” ska stängas av från lönelistan.
 7. Nakba-händelser är schemalagda i UNRWA igen den 15 maj, dagen då PLO sörjer arabiska arméernas nederlag då dessa invaderade Israel 1948. Vid dessa möten krävs ett våldsamt störtande av den judiska staten.
  *UNRWA-kommissionären bör utfärda ett direktiv om att avstå från varje deltagande eller uppmaning till våld vid Nakba-ceremonierna i UNRWA:s anläggningar.
 8. Den populära Gazas sångaren Mohammad Assaf, som påstår sig vara ”UNRWAs ungdoms ambassadör”, piskar upp folkmassor till våld.
  *UNRWA-kommissionären bör utfärda ett policy uttalande om att byrån tar avstånd från Assaf och hans budskap.
 9. Händelser och ceremonier för att minnas och hedra araber som dött i samaband med terrorattacker pågår kontinuerligt i UNRWA:s skolor.
  *UNRWA-kommissionären bör kräva att UNRWA ställer in sådana event .
 10. Ekonomisk insyn. Systemet där donationsflödet till UNRWA på 1,6 miljarder dollar från 67 nationer och 32 icke-statliga organisationer, inklusive kontanta bidrag till UNRWA, gör insyn från givarna nästan omöjlig.Möjligheten till stöld där medel överförs till terrorgrupper eller säljs på den öppna marknaden är idag maximal.
  *Det är dags för UNRWA:s kommissionär att begära ett stopp för kontanta betalningar och insyn så att alla medel och utrustning används enbart för humanitära behov.
 11. Idag pågår export av UNRWAs skolböcker. Med hjälp av givarländernas diplomatiska bidrag exporterar UNRWA idag skolböcker som uppmuntrar ”rätten att återvända” och ersätta Israel med ”Palestina”.
  *UNRWA-kommissionären måste begära ett stopp för detta.
 12. Förvirring av UNRWA:s finansiella situation. Vid inget tillfälle har UNRWA någonsin specificerat hur man använder sin budget.
  *kommissionären bör omedelbart offentliggöra en redovisning av alla utgifter.
 13. Icke-erkännande av Israel på kartan. UNRWA distribuerar världskartor och regionala kartor som har utplånat Israel och ersatt alla israeliska platser med arabiska namn. Bör Israel, som är en FN-medlem med gott anseende, inte få förekomma på en karta som utfärdats av en FN-organ?
  *UNRWA-kommissionären bör nu göra det till sin sak att se till att alla kartor visar alla medlemmar i FN, inklusive lsrael.

14 . Sommarläger med vapenträning. Under de senaste tjugo åren har tusentals UNRWA-elever i åldrarna 9-16 år deltagit i sommarläger som innehåller vapenträning med autentiska vapen. Detta strider mot FN-resolutioner som skall skydda barns hälsa och välbefinnande.
*UNRWA-kommissionären bör starkt agera för att stävja vapenträning av barnsoldater.

 1. UNRWA:s skolor används och utnyttjas som arsenaler för vapen, ammunition,missiler och tunnelingångar, vilket bevittnats genom avslöjanden under det pågående kriget.
  *Det är dags för en inspektion av alla UNRWA-anläggningar, även i UNRWAs skolor i Betlehem och Jerusalem, vilka inte övervakas av IDF.
 2. ”Rätten att återvända” bör inte vara det enda alternativet för UNRWA-invånares framtid.
  *Organisationen bör tillhandahålla ett UNRWA emigrationscenter, för att hjälpa invånares att flytta och börja sina liv på nytt.

Avtalet mellan USA och UNRWA, som undertecknades den 14 juli 2021, var ett av de mest positiva och konstruktiva initiativen för USA:s utrikespolitik i Mellanöstern
https://israelbehindthenews.com/wp-content/uploads/2021/07/Analysis-The- US-UNRWA-Accord-reached-on-July-14th-2021-1.pdf
För första gången ställde en stor givarnation villkor för att finansiera UNRWA. Dessa obligatoriska villkor var sådana att UNRWA bara kunde få tillgång till hundratals miljoner amerikanska biståndsdollar efter att UNRWA tagit bort sin läroplan med krigsutbildning.
I augusti 2021 frågade vår nyhets- och forskningsbyrå UNRWA:s taleskvinna om UNRWA skulle ändra sin läroplan i ljuset av avtalet mellan USA och UNRWA.
”Absolut inte”, sa UNRWA:s talesperson.
Som ett resultat verkställdes USA-UNRWA-avtalet, till lagens bokstav. Eftersom UNRWA inte skulle ta bort sin läroplan, kom inte ett öre av tilldelat amerikanskt bistånd till UNRWA under dessa två åren.
Detta avtal mellan USA och UNRWA upprätthölls enligt lagen.
Förra veckan blev jag inbjuden att vittna om avtalet mellan USA och UNRWA i Knessets parlamentariska kommitté för säkerhet och utrikesfrågor.
Efter att jag avslutat vittnesmålet om avtalet, vilket innebar att UNRWA inte skulle få tillgång till amerikanska medel förrän UNRWA ger en förändring i UNRWA:s kursplan, kom en representant från det israeliska utrikesdepartementet som motsatte sig min försäkran och informerade Knesset-ledamöter om att den amerikanska kongressen hade informerat om att USA inte längre kommer att följa USA-UNRWAs kursplan.
Med andra ord kommer USA nu att tillåta medel att flöda till UNRWA, utan några begränsningar.
En ny era av UNRWA-indoktrinering med rätten att återvända via väpnad kamp kommer nu att bli följden.

*Skribenten David Bedein är chef för Israel Resource News Agency vid Center for Near East Policy Research, beläget vid Beit Agron Center i Jerusalem. Han har tillhandahållit praktisk nyhetsbevakning av UNRWA”” sedan december 1987, assisterad av ett team av judiska och arabiska journalister. som producerande 24 kortfilmer inspelade på plats, tillsammans med två böcker, GENESIS OF THE PALESTINIAN AUTHORITY och UNRWA; ROADBLOCK FOR PEACE , tillsammans med hundratals nyhetsartiklar.