Det är dags att stänga ner UNRWA

Av | augusti 15, 2021

Citat från FN:s tidigare generalsekreterare Trygve Lie: ”Flyktingarna bör leva ett självständigt liv i de länder som har skyddat dem. Med undantag för ”hardcore” -fallen kommer flyktingarna inte längre att underhållas av en internationell organisation som de är för närvarande. De kommer att integreras i asylländernas ekonomiska system och kommer själva att tillgodose sina egna och deras familjs behov. ” FN gjorde från starten klart att UNRWA:s mandat skulle vara kortsiktigt, vilket tyder på att flyktingfrågan nu bör lösas snabbt genom repatriering eller vidarebosättning. 

Palestinska invånare i arabstater – som alla anser sig vara flyktingar enligt UNRWA – bör bli medborgare i dessa stater, precis som de är i Jordanien.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *