En verklig svensk normalisering med Israel.

Av | oktober 8, 2023

Nu har Sverige möjlighet att kräva transparens av alla medel som idag ges till UNRWA.

  1. Ta bort PA-texter i skolböcker och skolors lärares manual som idag förespråkar krig mot judar ochglorifiering av terrorister. 2023 års skolböcker har fortfarande samma glorifiering.
  2. Rehabilitera de sju miljoner araber som bor i de 59 så kallade ” tillfälliga” UNRWA flyktingläger. Dessa har levt under falsk förevändning att de har ”rätten att återvända”; till byar somfanns före1948. Villfarelsen som PA:s barn och ungdomar hjärntvättas med säger inget omatt dessa byar inteens existerar. Rehabiliteringen skulle underlätta och resultera i ett bättre liv för all UNRWA:s
    befolkning om hindret UNRWA tas bort för att istället ge ett normalt liv för miljoner människor somnu är fast i UNRWA.
  3. Upphäv den aldrig tidigare skådade PA-lagen,” Pay-for-slay”: ”Mörda en jude och få lön för resten av livet.”
  4. Ta bort de PA-kartor som har suddat ut Israel. Normalisering med annan part kräver ett
    erkännande av parten. Dessa fyra steg ger upphov till verklig normalisering möjligen skall kunna ske mellan judar och araber

Intill dess borde ALLA svenska bidrag frysas.

Se även Exponering av vapenutbildning i UNRWA-skolor.

https://unrwa-monitor.com/swedish/