Granskning av UNRWA:s elev-material i de palestinska territorierna mellan november 2020 – januari 2021

Av | juni 19, 2023

https://www.impact-se.org/wp-content/uploads/UNRWA-Produced-Study-Materials_Post-November-2020.pdf

I en tidigare rapport granskade IMPACT-se material som producerats av UNRWA för att underlätta hemmastudier från mars till september. Rapporten redogjorde för många instanser av innehåll som grovt brutit mot FN: s värderingar, UNESCO -standarder och UNRWA: s uttalade principer. Rapporten fann material som innehöll uppmaning till våld, demonisering av Israel som raderades från kartor, godkännande av jihad och martyrskap, kungörelse av förtal och konspirationer och misslyckades med att främja fredsskapande.

Efter publiceringen erkände UNRWA att det hade producerat och distribuerat olämpligt material till palestinska elever.