Föreningen Sweden UNRWA reform

Av | juni 19, 2023

För en demokratisk utveckling av UNRWA utan antisemitism och utan terrorism

Stöd gärna vår förening!

DITT bidrag betyder oerhört mycket för vår förening i vårt opinionsarbete

SWISH-nummer: 123 517 3851

Nordea Plusgirokonto: 181 19 84 – 2

Bakgrund

UNRWA skapades 1949 som en tillfällig hjälporganisation för arabiska flyktingar efter kriget mellan Israel och de omgivande arabstaterna. UNRWAs uppdrag förväntades vara avslutat efter ett år, varefter flyktingarna förväntades få bosättning i de länder till vilka de tog sin tillflykt. 

Eftersom flyktingstatus även tilldelas ättlingar till de ursprungliga flyktingarna, även om dessa förvärvat annan nationalitet och nu är palestinska invånare på Västbanken och Gaza, har det medfört att antalet flyktingar i UNRWAs regi ökat från 600 000 individer till idag uppskattningsvis 5,3 miljoner individer. Förutom att flyktingarna ärver sin flyktingstatus kan de också vara medborgare i andra länder, t ex Sverige. 

Det förekommer sedan ett antal år tillbaka uppgifter om att UNRWA stödjer Hamas, som av både FN och EU anses vara en terrororganisation.

UNRWA har dessutom en läroplan som tillhandahålls av den palestinska myndigheten (PA), där vissa skolböcker som lärarna undervisar ur, uppviglar till antisemitism och hat mot Israel. Barnen indoktrineras att begå våldshandlingar.

Sverige är idag den fjärde största bidragsgivaren till UNRWA och för åren 2018-2021 med 1,88 miljarder kronor (1.880.000.000 kronor).

UNRWA har bekräftat att de mottog minst 839 miljoner dollar under kalenderåret 2020. Trots detta beskrev UNRWA-kommissionären, Phillipe Lazzarini inför FN:s generalförsamling den 12 oktober år 2020, att fem miljoner människor som är beroende av UNRWA berövas mat och medicin samt grundläggande hälsovård och att barnen i UNRWAs anläggningar är desperata och tvingas att äta ur soptunnor.

Så vi behöver ställa frågan; vart tar dessa pengar vägen? Dvs vad är det som hindrar att alla dessa medel som löpande pumpas in i UNRWAs organisation inte möter människors grundläggande behov?

Sweden UNRWA reform anser att:

Direkta påtryckningar från bidragsgivare är det effektivaste sättet att åstadkomma en förändring. Svenska skattebetalare har rätt att få veta vad svenska skattemedel nyttjas till och därmed säkerställa att de används för tänkt syfte – humanitär hjälp.

Information och transparens avseende UNRWA verksamhet skall gälla.

Opinion behöver skapas över hur ledningen idag driver UNRWA och hur svenska bistånds/skattemedel används.

Den palestinska myndigheten (PA) är en odemokratisk och korrupt organisation som inte på något vis möter människors mest basala demokratiska rättigheter, som t ex mötes- och yttrandefrihet. Det senaste valet hölls 2004 för en ämbetsperiod om fyra år, dvs Abbas sitter på övertid sedan 2008!

———————-

Om du vill stödja oss genom medlemskap i Sweden UNRWA reform gör du det enklast genom att betala in årsavgiften om 200 kr. Vänligen ange ditt namn och mejladress i ”Meddelande”.

Genom att meddela oss din mejladress kommer du kontinuerligt få uppdaterad
information om viktiga händelser som berör ämnet, minst 4 ggr/år och i regel i
anslutning till riksdagens arbetsår. Medlemmars personuppgifter delas icke med tredje part.