Sverige månar om palestinska flyktingar i UNRWA?

Av | mars 27, 2023

Uppdatering angående den internationella konferens om UNRWA som Sverige och Jordanien stod värd för den 16 november i Bryssel:

Sida har gett och kraftigt ökat sitt ekonomiska bidrag till tre av de sex organisationerna inom PFLP:s terrorklassade verksamhet

År 2005 gavs nästan 1,1 miljoner kronor till nu terrorklassade Al-Haq och al Damer. År 2019 skänktes drygt 4,1 miljoner kronor till Defense for Children International-Palestine (DCIP), som nu också har terrorklassats.

2020 blev gåvan från Sverige 3 567 114 kronor.

Rapporter då Sverige var värd i Bryssel (citat regeringens hemsida)

https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2021/11/sverige-ingar-fyraarigt-strategiskt-avtal-med-fns-hjalporganisation-for-palestinaflyktingar-unrwa/
”Sverige kommer under åren 2022–2025 att bidra med totalt 2,1 miljarder kronor till UNRWA:s humanitära verksamhet. Avtalet bidrar till en mer hållbar och förutsägbar finansiering av UNRWA:s kärnverksamhet, framförallt vad gäller utbildning och hälsovård för Palestinaflyktingar. Kärnstöd bidrar även till ökad förutsägbarhet och flexibilitet som innebär effektivare verksamhet med bättre resultat.Stödet annonserades i samband med den internationella konferens om UNRWA som Sverige och Jordanien stod värd för den 16 november i Bryssel. Konferensen syftade till att bidra till en mer hållbar finansieringsmodell för UNRWA och ge UNRWA bättre förutsättningar att uppfylla sitt viktiga humanitära mandat.” 

Tack för pengarna. // Hamas