Zoom Workshop Söndag 8 augusti Kl 19.00

Av | juni 13, 2023

Strategi för att påverka för förändring.

Vårt syfte med söndagens zoom-mötet är att fundera ut hur vi bäst skapar opinion för att få en förändring av svenskt bistånd till UNRWA.

Vi vet att svenska biståndsmedel till UNRWA idag ges otransparent.
Vi vill att det skall förändras.
Svenska skattebetalare har rätt att få veta vad skattemedel nyttjas till.

Vi har också sett att UNRWA har kopplingar till Hamas och terroruppvigling.
Vi vill påverka så att vårt bistånd används för tänkt syfte – humanitär hjälp.

Det effektivaste sättet för att få en förändring är att bidragsländerna sätter press för denna förändring.

Möt upp och låt oss inspirera varandra!
Ge tips om tillvägagångssätt och plattformar där budskapet kan nå ut.

Zoomlänk fås i privat meddelande efter din anmälan via mail.