Vad är sanningen om ”Israel attackerar Libanon under Påsk”?

Av | juni 13, 2023

Raketer från Libanon och Gaza, och upplopp på Tempelberget
Den här veckan samlades det judiska folket med sina familjer för högtiden Peasach. Det handlar om firade av frihet från slaveriet i Egypten och de mirakel som Gud utförde under vägen. Under dessa dagarna har de nutida fiender som Israel fortfarande står inför gjort sitt bästa för att öka våld och förstörelse i det heliga landet.
Natten före påsken avfyrades minst 16 raketer från Gazaremsan mot Israel. En av raketerna från Gaza träffade ett hyreshus och en annan träffade en fabrik nära den judiska staden Sderot. Inga skador har rapporterats från missilerna som skjutits från Gaza.
I den största attacken som har kommit från Libanon sedan kriget 2006 avfyrades nu 34 raketer från det södra, Hizbollah-kontrollerade territoriet.
Hamas, (inte Hizbollah,) tog på sig ansvaret för attacken. Minst fem av missilerna från Libanon slog in i Israel och gjorde skada på flera platser och två israeler skadades av splitter.
Under tisdag kväll låste arabiska upprorsmakare in sig i Al Aqsa-moskén på Tempelberget. I motsats till vad vanliga medier och användare av sociala medier har rapporterat, lagrade en grupp på mer än 350 palestinier järnstänger, klubbor, fyrverkerier och stenar inne i moskén, varefter de barrikaderade sig där. Efter upprepade försök att övertyga upprorsmakarna att lämna moskén i fred gick den israeliska polisen till slut in och hundratals människor arresterades.
Tempelbergsområdet och moskén städades sedan, eftersom området hade förstörts av de arabiska vandalerna.
Efter att den israeliska polisen återställt ordningen tilläts de muslimska tillbedjare igen att komma in på platsen och tillät muslimska böner att fortsätta att bedjas under Ramadan.

Som svar på den allmänna störning som Israels fiender orsakar i landet under en av de heligaste judiska högtiderna, har Israel slagit tillbaka bestämt. 
IDF har redan tagit bort Hamas-mål i södra Libanon samt slagit ut terrortunnlar vid Gazaremsan. 

Finansminister Bezalel Smotrich sa som svar på misil-attackerna: 
”Staten Israel kommer inte att tolerera attacker mot sina medborgare, och våra fiender kommer att ångra det. 
Det nödvändiga målet är att motverka terrorismen och att återvända respekt för staten Israel.”

Med hänvisning till den pågående interna debatten i Israel om de föreslagna reformerna av deras rättssystem, sa premiärminister Binyamin Netanyahu: 
”Nyligen har jag gjort det klart att våra fiender inte bör missbedöma oss: Den interna debatten i Israel kommer inte att hindra oss från att vidta åtgärder mot dem som är våra fiender, var och när det är nödvändigt. Vi är alla, utan undantag, eniga om detta.
Vi har ingen avsikt att ändra status quo på Tempelberget. 
Vi uppmanar till lugnande av situationen och vi kommer att vidta kraftfulla åtgärder mot extremister som använder våld där.” 

”Angående aggressionen mot oss på andra fronter kommer vi att slå tillbaka mot våra fiender och de kommer att betala priset för varje aggressionshandling mot oss. 
Våra fiender kommer återigen att upptäcka att Israels medborgare i sanningens ögonblick står enade och enade och stöder IDF:s och andra säkerhetstjänsters agerande för att försvara vårt land och vårt folk.”

Vid tider som dessa är det ännu viktigare för alla att följa texten från Psalm 122 och be dagligen för freden i Jerusalem. 
Vi får inte avskräckas från att komma och stå fysiskt med våra bröder och systrar i Israels land. 

Nu, mer än någonsin, behöver Israel veta att det finns verkliga vänner från hela världen som stöder dem.