Vad Sverige måste göra.

Av | september 21, 2023
Sverige stödjer arabpalestinska intressen men blundar för antisemitism och planer på utplåning av judar. Sverige måste stödja Israel som ett nationellt hemland för judar.

Israel upprättades som ett nationellt hemland för judar. Israel välkomnade de judar i Europa som hade överlevt Förintelsen efter kriget och Israel blev en räddning för 650 000 av de 900 000 judar som fördrivits ut ur arabvärlden. Israel har nu i den ”moderna tid och civilisation” blivit hemplats och skydd för judar som tvingats att flytta på grund av ökad antisemitism.

Men omvärldens politik har istället för ursprungstanken vid Israels återskapande vänt med kravet att araber skall fritt få överta Israel genom ”återvändande efter anfallskriget mot Israel”. Om återvändande skulle genomföras enligt Mahmoud Abbas åsikt skulle verkligheten bli ett “nationellt självmord för judarna ”.

UNRWA har blivit medlet som befäster en vidrig och ohållbar situation och är en del av problemet genom dess skolböcker, UNRWAs ledning och krigs-program. Trots att Mahmoud Abbas återkommande har uttalat ”On recognition of Israel as a Jewish state,’This is out of the question’.” så fortsätter Sverige att bidraga till finansiering av terrorism och stödja Hitlers och Yasser Arafats önskan om utplåning av judar.

Sverige agenda att dela ut miljarder svenska skattepengar för att stödja denna agenda måste upphöra.

Se mer info på MIFF.se: